پیشاهنگ

پیشاهنگ بستر خامی است با قابلیت تنظیم وطراحی که شرکت های کارگزاری و برنامه نویس با توجه به هدف ها و کارکردهای خود آن را تنظیم و بازطراحی می نمایند.شرکت ها و سازمان ها با فراخوانی پیشاهنگ، پیامک را به سیستم شرکت آتیه داده پرداز تحویل می دهند و در صورت دریافت پاسخ، شرکت این پاسخ را به ایشان باز می گرداند. برای طراحی و استفاده از پیشاهنگ حداقل دانش برنامه نویسی کافی است.پیشاهنگ از پشتیبانی ۲۴ ساعته برخوردار و قابلیت اتصال به هر برنامه ای را داراست و کاربران با مراجعه به پنل مدیریتی می توانند از آن گزارش گیری نمایند.

پیشاهنگ از دو روش URL و Web Service استفاده می کند.در روش  URL چهار آدرس اینترنتی  زیر برای ارسال و دریافت پیام کوتاه در اختیار مشتری قرار می گیرد:

• Send : ارسال یک پیام به چند نشانی

• Multisend : ارسال چند پیام به چند نشانی

• Report : دریافت گزارش وضعیت پیام های ارسال شده

• Receive : دریافت پیام

 

مزایای Web Service

با استفاده از استاندارد SOAP برای فراخوانی از راه دور سرویس ها، امکان ارسال، دریافت و گزارش گیری از وضعیت پیام های ارسالی فراهم می گردد. مزیت این روش استاندارد بودن رابط برنامه نویسی است به گونه ای که برای محیط های برنامه نویسی امکانات ویژه ای را برای پشتیبانی از این روش فراهم می کند. این روش اجازه درخواست های پیچیده تر و در نتیجه امکان بیشتری برای توسعه API را فراهم می نماید.

قابلیت های پیشاهنگ

با وجود اینکه پیشاهنگ یک سرویس اشتراکی است، آتیه داده پرداز پیام ها را با بالاترین میزان سرعت ارسال می نماید.بر اساس قرارداد، سرعت ارسال ۴ پیام در ثانیه، ۷، ۱۱ و ۱۵ تضمین حداقل سرعت ارسال پیام هاست و در صورت عدم پرترافیکی، پیام ها با بالاترین سرعت ارسال می گردد.با ایجاد سرور WS2 و اضافه کردن آن به سرور WS1 سرعت ارسال پیام ها نیز افزایش داده است.