فرصت های شغلی

شرکت آتیه داده پرداز جهت تکمیل سرمایه انسانی خود در حوزه های ذیل دعوت به همکاری می نماید.

لطفا در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به آدرس hr@adpdigital.com ارسال نمایید.