مدیر محصول

در این نقش شما اول از هرچیز مراقب رضایت و نیازمندی‌های مشتریان این محصول خواهید بود. تیم فنی و عملیات خود را تکمیل می‌کنید و برای رسیدن به اهداف تعیین شده برنامه ریزی خواهید کرد. مدیریت بودجه و عملیات مربوط به این محصول نیز از وظایف شما خواهد بود.

این محصول مانند دیگر محصولات شرکت آتیه داده پرداز خدمات محور Software-as-a-Service است. نظم در تعامل با مشتری و ارائه کاری با کیفیت تضمین کننده رشد و نمو محصول خواهد بود.

  • روابط عمومی قوی و تعهد بالا به کار
  • توانایی بالا در تعامل با مشتری و هدایت تیم تولید
  • تجربه مدیریت محصول و تیم نرم‌افزاری
  • تجربه تحلیل سیستم و نیازمندیها
  • توانایی تدوین اهداف، چشم انداز و برنامه ریزی برای تولید و ارتقاء محصول
  • توانایی ایجاد و بهینه سازی گزارشات عملکردی محصول
  • آشنا به مدیریت چرخه عمر محصول و استراتژی‌های مربوط به آن
  • آشنا به متدلوژی اسکرام
  • بینش کلی نسبت تکنولوژی‌های اپن سورس
  • حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط