شرکت آتیه داده پرداز دارنده مجوز های مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

مشاهده مجوز ها

parvaneh_nashrdigital-3