رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

استفاده از سرویس جدید چابک، در برنامه تلویزیونی نود

چابک، محصول جدید شرکت آتیه داده پرداز برنامه تلوزیونی 90 را در بخش نظر سنجی خارج از کشور یاری می دهد.

اپلیکیشن جدید نظر سنجی برنامه تلوزیونی 90 توسط شرکت آتیه داده پرداز طراحی و تولید شده است. بوسیله این نرم افزار موبایلی هموطنان عزیز خارج از کشور می توانند در نظر سنجی ها و پیش بینی های برنامه تلوزیونی 90 شرکت نمایند. این نرم افزار  نزدیک به چند هفته است که در برنامه نود معرفی شده که مورد استقبال هموطنان خارج از کشور قرار گرفته  است.  به زودی منتظر خبرهای جدیدی از چابک، محصول جدید آتیه داده پرداز باشید.