رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

همکاری همراه اول و آتیه داده پرداز همچنان ادامه دارد.

   باآغاز طرح زمستاني همراه اول و جوايز 200 ميليون توماني، برگي نو در دفتر همکاري آتيه داده پرداز و اپراتور همراه اول ورق خورد.

 آتيه داده پرداز براي اجراي قرعه کشي طرح زمستاني 200 ميليوني همراه اول و نمايش شماره هاي مشترکان برنده در برنامه هاي تلويزيوني؛ نرم افزار ويژه اي را طراحي و توليد نموده است. اين نرم افزار در اولين مراسم قرعه کشي مورداستفاده قرار گرفت وپس از آن، هر هفته قرعه کشي 200 ميليوني همراه اول بوسيله اين سيستم اجرا شده و شماره هاي مشترکين خوش شانس همراه اولي به نمايش در مي آيد. تمامي مراحل اجرايي مراسم قرعه کشي همراه اول، توسط آتيه داده پرداز پشتيباني مي گردد.
حجم اطلاعات انبوه، پردازش دقيق آنها و باز خواني چندين باره اطلاعات مشترکين همراه اول از پايگاه داده اي عظيم اين شرکت، بيانگر اهميت نرم افزار و سيستم فوق بوده و اجراي هفتگي اين سيستم در قرعه کشي هر هفته، نشانگر سرعت، دقت و توانمندي نرم افزار فوق است.

  آتيه داده پرداز مفتخر است که نقش ويژه اي را در برگزاري اين جشن زمستاني ايفا مي نمايد.

مشاهده ویدئو برگزاری مراسم