رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

محصولات و خدمات

از آنجا که ممکن است هر سازمان، شخصيت حقوقي و يا حقيقي خواهان استفاده از رسانه ارتباطي پيام کوتاه براي رسيدن به اهداف مختلف خود باشد، لازم به نظر مي رسد که هريک از آنها بتوانند نيازمندي ها و مطلوبيت هاي خاص موردنظر خود را از اين طريق ارضا نمايند. به منظور پاسخ به اين نيازها شرکت آتيه داده پرداز به عنوان پيشرو در زمينه ارايه خدمات ارزش افزوده پيام کوتاه، محصولات متنوعي را با قابليت ها و امکانات خاص ارايه کرده است تا مخاطبين با استفاده از اين محصولات و خدمات بتوانند خلأهاي ارتباطي را پوشش دهند.

محصولات آتيه پرداز :