رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

پیشاهنگ

شرکت آتیه داده پرداز جهت ارسال و دریافت پیام با سرعت بالا، بستری را برای سازمان ها فراهم آورده است تا به کمک نرم افزارهای موجود در سازمان خود بتوانند پیام کوتاه های از پیش تعریف شده ای را برای مشتریان خود ارسال کنند.

در این سیستم، پیام کوتاه در زمان های خاص و یا با وقوع رویدادی خاص به صورت خودکار برای مخاطب ارسال می شود. با توجه به این که این بستر با تمامی زبان های برنامه نویسی و پایگاه های داده سازگار می باشد، شرکت هایی که دارای نیروهایی متخصص در زمینه برنامه نویسی هستند، به سادگی قادر خواهند بود از این بستر به منظور طراحی، تنظیم عملیات و در نتیجه چگونگی استفاده از پیام کوتاه به صورت دلخواه بهره برند.

مزایای سرویس:

  • هزینه دریافت پیام کوتاه توسط سیستم رایگان می باشد.
  • بابت ارائه گزارش وضعیت پیام‏های ارسال شده هزینه ای دریافت نمی شود.
  • امکان ارسال پیام هایی با بیش از 160 کاراکتر را دارند.

 

آتیه داده پرداز برای ارائه بستر مذکور، از دو روش URL و یا Web Service استفاده می کند که هر یک دارای مزایای خاص خود می باشد.

استفاده از URL

در این روش چهار آدرس اینترنتی (URL) زیر برای ارسال و دریافت پیام کوتاه در اختیار مشتری قرار می گیرد:

  • Send : ارسال یک پیام به چند نشانی
  • Multisend : ارسال چند پیام به چند نشانی
  • Report : دریافت گزارش وضعیت پیام های ارسال شده (Delivery Receipt)
  • Receive : دریافت پیام

با استفاده از این آدرس ها و دادن پارامترهای مربوطه، سیستم مشتری می تواند نسبت به ارسال و یا دریافت پیام اقدام نماید. به دلیل سادگی فرایند فراخوانی آدرس های URL ، پیاده سازی نرم افزارهای متنوع در زمینه SMS با استفاده از این بستر با هر زبان برنامه نویسی امکان پذیر است.

استفاده از Web Service

در این روش با استفاده از استاندارد SOAP برای فراخوانی از راه دور سرویس ها، امکان فرستادن، دریافت و گزارش گیری از وضعیت پیام های ارسالی فراهم می گردد. مزیت این روش استاندارد بودن رابط برنامه نویسی است به گونه ای که برای محیط های برنامه نویسی امکانات ویژه ای را برای پشتیبانی از این روش فراهم می کند. همچنین این روش اجازه درخواست های پیچیده تری را می دهد و در نتیجه امکان بیشتری برای توسعه API میسر می شود.