ارائه بستر رایانش ابری

رایانش ابری مدلی است برای فراهم کردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به مجموعه‌ای از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکربندی (مثل: شبکه‌ها، سرورها، فضای ذخیره‌سازی، برنامه‌های کاربردی و سرویس‌ها) که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا نیاز به دخالت مستقیم فراهم‌کننده سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد (رها) گردد. این مدل رایانش ابری از ۵ مشخصه (ویژگی) اصلی، ۳ مدل خدماتی و ۴ مدل گسترش و استقرار تشکیل شده است.

ویژگی های سرویس ابری آتیه داده پرداز

  • امنیت
  • حفاظت اطلاعات
  • سرعت
  • سهولت

انواع سرویس های رایانش ابری قابل ارائه در آتیه داده پرداز

خدمات کلان‌داده ابری

هاستینگ ابری

سرویس ابر اختصاصی