محصولات

از آنجا که ممکن است هر سازمان، شخصيت حقوقی و يا حقيقی خواهان استفاده از رسانه ارتباطی پيام کوتاه برای رسيدن به اهداف مختلف خود باشد، لازم به نظر مي رسد که هريک از آنها بتوانند نيازمندی ها و مطلوبيت های خاص موردنظر خود را از اين طريق ارضا نمايند. به منظور پاسخ به اين نيازها شرکت آتيه داده پرداز به عنوان پيشرو در زمينه ارايه خدمات ارزش افزوده پيام کوتاه، محصولات متنوعی را با قابليت ها و امکانات خاص ارايه کرده است تا مخاطبين با استفاده از اين محصولات و خدمات بتوانند خلأهای ارتباطی را پوشش دهند.

گروه پیام‌رسانی

بانکداری الکترونیک

نرم‌افزارهای همراه خاص منظوره