پیشاهنگ

پیشاهنگ

پیشاهنگ آتیه داده پرداز بستری خام است که شرکت های کارگزاری و برنامه نویس با توجه به هدف ها و کارکردهایشان می توانند آن را تنظیم و بازطراحی نمایند.شرکت ها و سازمان ها با فراخوانی پیشاهنگ، پیام را به سیستم شرکت تحویل می دهند و پاسخ دریافتی به ایشان باز گردانده می شود. برای طراحی و استفاده از پیشاهنگ تسلط به دانش برنامه نویسی مورد نیاز است.پیشاهنگ از دو روش URL و Web Service استفاده می کند.در روش  URL چهار آدرس اینترنتی  زیر برای ارسال و دریافت پیام کوتاه در اختیار مشتری قرار می گیرد:

Send : ارسال یک پیام به چند نشانی

Multisend : ارسال چند پیام به چند نشانی

Report : دریافت گزارش وضعیت پیام های ارسال شده

Receive : دریافت پیام

 

ویژگی های Web Service آتیه داده پرداز

.پیشاهنگ دارای پشتیبانی ۲۴ ساعته و قابلیت اتصال به هر برنامه ای است و کاربران با مراجعه به پنل مدیریتی می توانند از آن گزارش گیری نمایند.با استفاده از استاندارد SOAP برای فراخوانی از راه دور سرویس ها، امکان ارسال، دریافت و گزارش گیری از وضعیت پیام های ارسالی فراهم می گردد. مزیت این روش استاندارد بودن رابط برنامه نویسی است به گونه ای که برای محیط های برنامه نویسی امکانات ویژه ای را برای پشتیبانی از این روش فراهم می کند. این روش اجازه درخواست های پیچیده تر و در نتیجه امکان بیشتری برای توسعه API را فراهم می نماید.

با وجود اینکه پیشاهنگ یک سرویس اشتراکی است، آتیه داده پرداز پیام ها را با بالاترین میزان سرعت ارسال می نماید.پیشاهنگ دارای چهار سرعت ارسال پیام (۴، ۷، ۱۱ و ۱۵ پیام در ثانیه) است که این سرعت ها تضمین حداقل سرعت ارسال است و در صورت عدم پرترافیکی، پیام ها با بالاترین سرعت ارسال می شود.با ایجاد سرور WS2 و اضافه کردن آن به سرور WS1 سرعت ارسال پیام ها نیز افزایش داده شده است.