مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۱ برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتیه داده پرداز در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ با حضور ۶۸٫۵ درصد سهامداران برگزار شد و موارد ذیل طبق دستور جلسه مطرح و تصویب گردید: استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار انتخاب

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در سالن دانشگاه خاتم برگزار میگردد حضور