مجوز ها

شرکت آتیه داده پرداز دارنده مجوز های مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

  • تصدی رسانه بر خط تلفن هوشمند
  • نشر دیجیتال برخط
  • تصدی رسانه برخط پیام ده
  • نشر دیجیتال مبتنی بر حامل