فرصت های شغلی

همکاری با آتیه داده پرداز

جهت مشاهده ی فرصت های شغلی شرکت آتیه داده پرداز به این آدرس مراجعه نمایید. در صورت تمایل به همکاری رزومه خود را به آدرس hr@adpdigital.com ارسال نمایید.

در صورت دعوت به مصاحبه خواهشمند است فایل زیر را دریافت و پس از تکمیل، از طریق فرم زیر برای شرکت ارسال نمایید.

فایل اول : پرسشنامه استخدامی

فایل دوم : تست روانشناختی